Dinsdag 26 september 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32317, OF

Brief van de minister en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 28 september 2023; JBZ-Raad

Bespreking brief

3.Mededelingen en informatie

4.Rondvraag

5.Openstaande correspondentie


Korte aantekeningen