Plenair Van Bijsterveld bij stemming Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs



Verslag van de vergadering van 3 oktober 2023 (2023/2024 nr. 02)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.36 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Van Bijsterveld i (JA21):

Dank u wel, voorzitter. Wij zijn namens de JA21-fractie tegen dit wetsvoorstel, maar niet omdat we tegen onderwijs zijn. Daar zijn wij voor, maar wij zijn wel tegen deze wet, die naar onze mening geen oplossing is voor de oorzaak hiervan. Ook vinden wij dat de praktijk vraagt om flexibiliteit en dat de bureaucratie in dit wetsvoorstel daar absoluut niet aan gaat bijdragen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van Bijsterveld. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Schalk namens de SGP.