Dinsdag 24 oktober 2023, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Rondvraag


Korte aantekeningen