36.401, H

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van de herfinanciering van covidleningenIn deze motie wordt de regering verzocht om af te zien van de herfinanciering van de covidleningen en ENNIA-lening aan de Caribische landen en deze middelen in te zetten om ondernemers in Nederland meer ruimte te bieden bij de terugbetaling van hun covidleningen en/of belastingschulden.Kerngegevens

nummer 36.401, H
ingediend 10 oktober 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en FVD stemden voor. OPNL was afwezig bij de stemming.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen (36.401)
behandelende commissie(s) commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)