36.401

Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningenDit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties in verband met de herfinanciering van de covidleningen.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, F) op 26 september 2023 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie-Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid-Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep-Van Haga en BBB.

Tegen: PVV, FVD, en Lid-Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV, FVD.

Afwezig: OPNL.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van de herfinanciering van covidleningen (EK, H) is op 10 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en FVD stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 5 maart 2024 een besloten gesprek gehouden met de minister-president van Aruba. Verder heeft de commissie op 19 maart 2024 besloten de uitkomst van de besprekingen van de staatssecretaris van BZK tijdens haar werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten af te wachten. De commissie bespreekt op 14 mei 2024 het verslag nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK (EK, M met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

29 augustus 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot 29 augustus 2023.


Documenten

33