Senaat steunt herfinanciering covidleningen Caribische landenDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag 10 oktober met demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering over de wijziging van de begroting van Koninkrijksrelaties 2023 die betrekking heeft op de herfinanciering van de leningen die Nederland aan Aruba, Curaçao, en Sint Maarten heeft gegeven in 2020 tijdens de coronapandemie. Bij de stemming dinsdagavond stemden de fracties van GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor het wetsvoorstel en de fracties van PVV en FVD tegen het wetsvoorstel. De OPNL-fractie was afwezig. Een motie van de PVV werd verworpen.


Impressie van het debat

Tijdens het debat bleek de PVV-fractie tegenstander te zijn van de herfinanciering van de leningen. Senator Van Hattem zei dat de leningen aan de autonome landen binnen het Koninkrijk onder andere verstrekt zijn voor het geven van steunmaatregelen aan het bedrijfsleven op de drie eilanden. “Nu krijgen de eilanden een herfinanciering met gunstige voorwaarden, terwijl in Nederland ondernemers failliet dreigen te gaan omdat zij te maken hebben met strenge terugbetalingsregelingen,” zei Van Hattem. Hij vroeg bovendien aan de staatssecretaris hoe de herfinanciering zich verhoudt ten aanzien van de BES-eilanden die als gemeente van Nederland vallen onder de Nederlandse terugbetalingsregeling: “Kan een ondernemer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba streng worden aangepakt, terwijl dat in Aruba, Curaçao, en Sint Maarten niet het geval is? ”

Senator Nicolaï (PvdD) maakte zich zorgen over de lening aan Aruba die wordt afgesloten tegen een rentepercentage van 6%. De Nederlandse regering heeft aan de regering van Aruba voorgesteld om de rente te halveren wanneer zij instemt met een Rijkswet die het financieel toezicht regelt. Volgens Nicolaï wordt Aruba gestraft, omdat de Nederlandse regering alleen aan dat land deze voorwaarde stelt: “Grote broer Nederland zegt niet ‘we gaan je helpen’. Nee, die zegt ‘Eerst gaan we iets veranderen aan je wetgeving’. Dat gaat in tegen de autonome status van Aruba. Als Nederland vindt dat de regeling die Aruba heeft getroffen voor het financieel toezicht onvoldoende is, moeten ze zich daar apart op richten en niet langs deze weg.”

Volgens staatssecretaris Van Huffelen zouden de landen de leningen dit jaar moeten terugbetalen, maar is dit voor geen van de landen nu mogelijk. Daarom is enige tijd geleden al bepaald dat Nederland de leningen herfinanciert. Over Aruba zei zij: ”We hebben een al langer lopend traject voor een Rijkswet met Aruba, daarover is geen overeenstemming gekomen. (…) De premier van Aruba heeft aangegeven bereid te zijn tot een aangepaste Rijkswet. Wij willen graag goede zakelijke afspraken maken, deze rentepercentages zijn zeer onwenselijk, maar we kunnen dit niet uitleggen aan de Nederlandse belastingbetaler.”


Motie

Senator Van Hattem (PVV) diende een motie in die de regering vroeg af te zien van de herfinanciering van de covidleningen en deze middelen in te zetten om ondernemers in Nederland meer ruimte te bieden bij de terugbetaling van hun covidleningen en/of belastingschulden. De staatssecretaris ontraadde de motie. Alleen de fracties van PVV en FVD stemden voor, waarmee de motie is verworpen.


Over het wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties in verband met de herfinanciering van de covidleningen.Deel dit item: