36.217, D

Motie-Bezaan (PVV) c.s. over het reserveren van extra ruimte op de begroting voor de politieIn deze motie wordt de regering verzocht op de begroting extra ruimte te reserveren voor de politie, zodat de politie aan de uitvoeringstaken kan voldoen.Kerngegevens

nummer 36.217, D
ingediend 10 oktober 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 24 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De SGP, PVV, FVD, SP, JA21, BBB en 50PLUS stemden voor..
indiener(s) I.A. Bezaan (PVV)
mede ondertekend door K. van Bijsterveld (JA21)
J. Dessing (FVD)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A. Griffioen (BBB)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde (36.217)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)