36.410, J

Motie-Van der Goot (OPNL) c.s. over een regioparagraaf in de VoorjaarsnotaIn deze motie wordt de regering verzocht om bij de Voorjaarsnota een regioparagraaf op te nemen waarbij invulling wordt gegeven aan het rapport 'Elke regio telt'PDF-document.Kerngegevens

nummer 36.410, J
ingediend 31 oktober 2023
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van FVD stemde tegen.
indiener(s) A.Sj. van der Goot (OPNL)
mede ondertekend door W.J.M. Aerdts (D66)
E.B. van Apeldoorn (SP)
T.J.F.M. Bovens (CDA)
F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
A. Griffioen (BBB)
F.W.J. Holterhues (ChristenUnie)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Miljoenennota 2024 (36.410)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd


Uitvoering