Dinsdag 14 november 2023, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36333

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Procedure : bespreking en stemming

4.Rondvraag


Korte aantekeningen