36.195, E

Motie-Rietkerk (CDA) over hospitaverhuurIn deze motie wordt de regering verzocht te bezien hoe de mogelijkheden voor hospitaverhuur kunnen worden verruimd en de Eerste Kamer daarover in het voorjaar van 2024 te rapporteren,Kerngegevens

nummer 36.195, E
ingediend 7 november 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) Th.W. Rietkerk (CDA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten (36.195)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) bespreekt op 10 september 2024 de brief van de minister van BZK over voortgang hospitaverhuur (EK, J met bijlage).Uitvoering