Dinsdag 5 december 2023, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.LXX COSAC, 26-28 november 2023

Mondelinge terugkoppeling delegatieleden

4.Datum AEB 2024 en voorbereidend werkbezoek Brussel

Bespreking

6.21.501-02

Brief van de minister van EZK over verslag informele Raad Algemene Zaken - Cohesie van 28 en 29 september 2023; Brief van de minister van EZK over geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023; Brief van de minister van BuZa over verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

8.Rondvraag


Korte aantekeningen