Dinsdag 21 november 2023, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda


2.Vaststellen onderwerpen technische briefing militair radarstation Herwijnen


3.RondvraagKorte aantekeningen