36.458

Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en enkele andere wijzigingenDe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is op 1 januari 2017 ingevoerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In de Wtl zijn hiervoor drie instrumenten opgenomen: de loonkostenvoordelen (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV). Uit een evaluatie blijkt echter dat de Wtl nog onvoldoende werkt zoals beoogd.

Het doel van dit wetsvoorstel is om de Wtl beter te laten functioneren. Gezien de beperkte effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel wordt deze regeling met dit voorstel afgeschaft. Daarnaast worden de voorwaarden van het loonkostenvoordeel verruimd, zodat werkgevers in meer gevallen in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen binnen het bedrijf.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 28 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 oktober 2023

titel

Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

13