Dinsdag 19 december 2023, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda


2.36435 XII

Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023 (Miljoenennota)


Procedure

4.21501-33, K

Brief van de minister en staatssecretaris van I&W over schriftelijk overleg van de Tweede Kamer inzake de Transportraad van 4 december 2023; Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie


Inbreng voor schriftelijk overleg

5.Toezegging T03432

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de realisatie van de verbinding Eindhoven-Aken; Kabinetsformatie 2021; Toezegging Mogelijke versnelling traject Eindhoven-Aken (35.788)


Bespreking

6.Evaluatie functioneren commissie


Bespreking

8.RondvraagKorte aantekeningen