Dinsdag 14 mei 2024, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Deze vergadering vindt plaats aansluitend aan de gecombineerde vergadering met J&V


2.PACE 15 - 19 april 2024


Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleden (o.v.)

4.Delegates Portal


Bespreking van de antwoordbrief van het Raadsecretariaat over de toegang tot de Delegates Portal

8.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa over verslag van de Buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa over geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken


Bespreking geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken (RAZ) 29 en 30 april 2024 en verslag van de buitengewone Europese Raad 17 en 18 april 2024

10.RondvraagKorte aantekeningen