36.333, H

Motie-Dittrich (D66) c.s. over verzoek om de IND de mogelijkheid te bieden kansrijke asielzoekers schriftelijk te "horen"In deze motie wordt de regering verzocht om de IND de mogelijkheid te bieden kansrijke asielzoekers schriftelijk te "horen".Kerngegevens

nummer 36.333, H
ingediend 16 januari 2024
behandelstatus ingediend
aangehouden
toelichting behandelstatus Aangehouden op 23 januari 2024, nader aangehouden op 25 juni 2024 (eerder aangehouden op 9 april 2024).
vervaldatum aanhouding 17 september 2024
indiener(s) B.O. Dittrich (D66)
mede ondertekend door F. Belhirch (D66)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
F. Karimi (GroenLinks-PvdA)
P.H. van Meenen (D66)
G.K. Perin-Gopie (Volt)
dossier(s) Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36.333)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)