36.333, I

Motie-Perin-Gopie (Volt) c.s. over het stimuleren van duurzame kleinschalige opvangIn deze motie wordt de regering verzocht om ook duurzame kleinschalige opvang actief te stimuleren en tevens de belemmeringen - in nog uit te werken lagere regelgeving - weg te nemen. Daarnaast wordt de regering verzorgt te bevorderen dat het realiseren van concrete kleinschalige opvang expliciet aan bod komt in alle PRT's.Kerngegevens

nummer 36.333, I
ingediend 16 januari 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 januari 2024 aangenomen. PVV, FVD, VVD en JA21 stemden tegen.
indiener(s) G.K. Perin-Gopie (Volt)
mede ondertekend door B.O. Dittrich (D66)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
E.W. Hartog (Volt)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
R.A. Janssen (SP)
F. Karimi (GroenLinks-PvdA)
P. Nicolaï (PvdD)
M.M. van Toorenburg (CDA)
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
dossier(s) Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36.333)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd