36.490

Aanpassing taak Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatieDit wetsvoorstel wijzigt in de Kernenergiewet de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie. Hiermee wordt de reikwijdte van de taak en verantwoordelijkheid van het zelfstandig bestuursorgaan ANVS in verhouding tot die van de minister van Infrastructuur en Waterstaat beter afgebakend.

Met dit voorstel berusten de 'voorbereiding' en de 'evaluatie' van beleid en regelgeving niet langer bij de ANVS. De adviestaak van de ANVS ten aanzien van beleid en regelgeving blijft gehandhaafd en wordt nadrukkelijker gekoppeld aan de andere bij of krachtens de wet aan de ANVS opgedragen taken. Over de wijze van invulling van deze adviestaak zijn door de ANVS en het ministerie van I&W afspraken vastgelegd in de (nieuwe) Toezichtvisie van de ANVS.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 21 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 april 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 januari 2024

titel

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

8