Dinsdag 27 februari 2024, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda


5.E230014 - Voorstel voor een verordening over nieuwe genomische technieken (COM(2023)411)

Verslag schriftelijk overleg (27428, D) en brief Europese Commissie 21 februari 2024 (27428, E)


Inbreng nader schriftelijk overleg en bespreking brief Europese Commissie

7.RondvraagKorte aantekeningen