Position papers debat Wonen en Bouwen in NederlandDe Eerste Kamer heeft op 13 februari 2024 ingestemd met een verzoek van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) voor een plenair debat - op grond van artikel 51, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - over 'Wonen en Bouwen in Nederland'.

Bij de debat worden de Staat van de Volkshuisvesting 2023PDF-document en de Staat van de Corporatiesector 2023PDF-document betrokken.


Stand van zaken

Het debat vond plaats op 23 april 2024.

Tijdens het debat zijn vier moties ingediend. Een motie is later op de dag ingetrokken. De stemmingen over de drie overgebleven moties vindt plaats op 14 mei 2024.

Een aantal deskundigen / belanghebbenden / organisaties hebben voorafgaand aan dit debat een position paper aan de Kamer gezonden.


Kerngegevens

informatiedossier bij

betrokken commissie


Position papers

position paperPDF-document - Peter Boelhouwer (TU Delft) - De woningmarktcrisis in Nederland; problemen en oplossingen

position paperPDF-document - Staf Depla (Voorzitter Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties) en Bert van Delden, beide lid van de Landelijke Versnellingstafel Woningbouw - Aanpak woningtekort door nieuwe kabinet

toelichting bij de position paperPDF-document

position paperPDF-document - Vincent Gruis, (TU Delft) - Op duurzame wijze voorzien in woonruimte

position paperPDF-document - A.G. Bregman (Rijksuniversiteit Groningen) - Wonen en Bouwen in Nederland

position paperPDF-document - NEPROM - over Wonen en Bouwen in Nederland

position paperPDF-document - Cody Hochstenbach (UvA) - Brede volkshuisvesting als oplossing voor de wooncrisis

position paperPDF-document - Marja Elsinga (TU Delft) - Waardevol wonen over instituties en governance

position paperPDF-document - Arie Lengkeet (ERA Contour, commongrounds) en Aart Cooiman (Rabobank) - uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit

position paperPDF-document - Interprovinciaal Overleg (IPO) - Wonen

position paperPDF-document - Autoriteit woningcorporaties - Wonen en bouwen in Nederland

position paperPDF-document - Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) - Wonen en Bouwen in Nederland

position paperPDF-document - Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) - Woningmarktcrisis: begin vandaag met het creëren van een evenwichtige, duurzame en toegankelijke markt waarin plek is voor iedereen

position paperPDF-document - Woonbond - Aanpak van de wooncrisis

position paperPDF-document - Netwerk Stedelijk Nederland (NSN) - Wonen en Bouwen

position paperPDF-document - Bouwend Nederland - Wonen en Bouwen in Nederland

position paperPDF-document Modulair Nederland, verbond van circulaire bouwers - industriële modulaire woningbouw als antwoord op de wooncrisis

position paperPDF-document - Arno van der Vlist (Rijksuniversiteit Groningen) - Wonen en Bouwen in Nederland, enkele handvatten

position paperPDF-document - Vereniging Eigen Huis - Wonen en Bouwen in Nederland

position paperPDF-document - Friso de Zeeuw (TU Delft) -Een dozijn hardnekkige woonkwesties opgelost in drie A4

position paperPDF-document - Vereniging van woningcorporaties Aedes - Wonen en Bouwen in Nederland

position paperPDF-document - Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - Wonen en bouwen in Nederland

position paperPDF-document - Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - Wonen en bouwen in Nederland

position paperPDF-document - Platform Woonopgave - van Bouwopgave naar Woonopgave

position paperPDF-document - Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)


Parlementaria


Parlementaire behandeling


Overig