Dinsdag 23 april 2024, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, AC)


Bespreking verslag nader schriftelijk overleg (28286, AC)


4.Stand van zaken Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en rapportages Programma stikstofreductie en natuurverbetering

Verslag schriftelijk overleg (34682/35334, U) en brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 28 februari 2024 (35334, BO)


Inbreng nader schriftelijk overleg7.RondvraagKorte aantekeningen