Deskundigenbijeenkomst over waterveiligheidNa een eerste deskundigenbijeenkomst op 19 maart over water vond dinsdagmiddag 26 maart een tweede bijeenkomst plaats over waterveiligheid. Deltacommissaris Co Verdaas en experts van de Unie van Waterschappen, de TU Delft, de Algemene Rekenkamer, KNMI en Deltares schoven aan om de meest urgente thema’s te bespreken met de leden van de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).

Veilig wonen, werken en recreëren onder en boven de Nederlandse zeespiegel is niet altijd vanzelfsprekend. De hoosbuien en extreme weersomstandigheden in 2021 die delen van Limburg, België en Duitsland onder water zetten, staan velen in het geheugen gegrift.


APK waterkeringen

Op dinsdag 26 maart praatten vertegenwoordigers van diverse instituten senatoren bij over de waterveiligheid tot 2100. Aan het woord kwamen onder meer Jeroen Haan, vertegenwoordiger van de unie van 21 waterschappen, die zich bezighouden met waterbeheer en onderhoud van de 3.500 kilometer aan dijken, stuwen en gemalen die Nederland telt. Deltacommissaris Co Verdaas ging in op het Nationale Deltaprogramma, waarin overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken. Hoogleraar waterbouwkunde Bas Jonkman van de TU Delft sprak over de ‘APK-keuring’ van de waterkeringen en het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Barbara Joziasse van de Algemene Rekenkamer besprak de dijkversterkingsronde, die klaar moet zijn in 2050 en circa 13 miljard euro gaat kosten.


KNMI-scenario's

KNMI-experts Werenfried Spit en Karin van der Wiel gingen in op de KNMI-klimaatscenario’s die een vertaling zijn van het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Zij schetsten hoe het toekomstige klimaat in Nederland, waaronder Caribisch Nederland, eruit kan komen te zien. Annemieke Nijhof van Deltares ging in op de gevolgen van klimaatverandering voor waterveiligheid. En wat er voor nodig is, op de korte en voor de lange termijn. Ze had het ook over het belang van samenwerking met buurlanden.


Drie bijeenkomsten

De bijeenkomst op 26 maart was de tweede van een reeks van drie deskundigenbijeenkomsten met als thema ‘water’. De bijeenkomsten zijn gericht op kennisverwerving en kennisvermeerdering. Op 19 maart is het ‘water en bodem sturend’-principe besproken. Dat houdt in dat water en bodem veel meer richtinggevend worden bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Voor de bijeenkomst van 19 maart waren sprekers van het Planbureau voor de Leefomgeving, de TU Delft, Wageningen University & Research en Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven, uitgenodigd. De derde bijeenkomst met deskundigen uit de uitvoeringspraktijk moet nog worden gepland. Na afloop van de drie bijeenkomsten zal de commissie IWO bezien op welke wijze aan het onderwerp een vervolg kan worden gegeven.Deel dit item: