36.410 XII, G

Motie-Holterhues (ChristenUnie) c.s. over hoog belasten van elektrische auto door wijziging van belastingvoordelen



In deze motie wordt de regering verzocht om in 2024 te onderzoeken of er een oplossing gevonden kan worden voor het onevenredig hoog belasten van elektrische auto's, door de wijziging van de belastingvoordelen, zodat eigenaren van elektrische auto's maximaal hetzelfde betalen als eigenaren van benzine auto's.



Kerngegevens

nummer 36.410 XII, G
ingediend 2 april 2024
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Op 9 april 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, FVD, SP, JA21, BBB en 50PLUS stemden tegen.
indiener(s) F.W.J. Holterhues (ChristenUnie)
mede ondertekend door A.Sj. van der Goot (OPNL)
N.K. Koffeman (PvdD)
N.C. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024 (36.410 XII)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)