36.410 XII

Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, D) op 15 februari 2024 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD en PVV.

Tegen: PvdD.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 april 2024. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 april 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, SP, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PvdD.

Tijdens het debat zijn drie moties ingediend.

De commissie voor IWO heeft bij brief van 16 april 2024 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de minister van I&W over zelfrijdende technologie (EK, C met bijlage).

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 3 oktober 2023 een overzicht van (deels) openstaande toezeggingen aan de minister van I&W voorgelegd. De commissie voor IWO heeft bij brief van 15 april 2024 geïnformeerd naar het uitblijven van de reactie op de halfjaarlijkse rappel toezegingen.

Kennismakingsgesprek

De commissie voor IWO heeft op 14 november 2023 een kennismakingsgesprek gevoerd met de staatssecretaris voor I&W.

Deskundigenbijeenkomsten water

De commissie voor IWO heeft op 19 maart 2024 een deskundigenbijeenkomsten gehouden over respectievelijk het principe ‘water en bodem sturend’

Op 26 maart 2024 vind een deskundigenbijeenkomst plaats over ‘waterveiligheid tot 2100’ op 26 maart 2024.

Het woordelijk verslag is in bewerking.

Een derde deskundigenbijeenkomst vindt plaats op een nog nader te bepalen moment met nog nader te bepalen deskundigen uit met name de uitvoeringspraktijk.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

117
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-117] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-117] documenten