36.488, F

Motie-Heijnen (BBB) c.s. over het terugdraaien van belastingverhogingen om het wetsvoorstel te dekkenIn deze motie wordt de regering verzocht om, indien het wetsvoorstel Wet verhoging minimumloon 2024 wordt verworpen, de belastingverhogingen die bedoeld waren om het wetsvoorstel te dekken eveneens terug te draaien dan wel niet in te voeren.Kerngegevens

nummer 36.488, F
ingediend 16 april 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 april 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) E.H.J. Heijnen (BBB)
mede ondertekend door A. Nanninga (JA21)
J.C.M. van den Oetelaar (FVD)
K. Petersen (VVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Wet verhoging minimumloon 2024 (36.488)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) heeft op 23 april 2024 besloten om bij deze motie de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 in de Tweede Kamer af te wachten.Uitvoering