36.441, G

Motie-van Rooijen (50PLUS) over het streven naar een open/dicht oplossing voor aardgasputtenIn deze motie wordt de regering verzocht de sluiting van aardgasputten in Groningen nog niet onomkeerbaar te maken en alles in het werk te stellen om een slimme open/dicht oplossing na te streven, die zowel het belang van de Groningers dient, als de grensoverschrijdende strategische en ecologische belangen van Nederland en van zijn bondgenoten.Kerngegevens

nummer 36.441, G
ingediend 16 april 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 april 2024 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, JA21 en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Beëindiging gaswinning Groningenveld (36.441)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)