36.441

Beëindiging gaswinning GroningenveldDit wetsvoorstel beëindigt definitief de gaswinning uit het Groningenveld per 1 oktober 2024. Hiervoor worden de Gaswet en de Mijnbouwwet gewijzigd. Bij aanvang van het gasjaar 2024-2025 treedt een verbod op de gaswinning uit het Groningenveld in werking. Hiermee wil de regering meer duidelijkheid en zekerheid geven over het definitieve einde van de gaswinning.

Na de aardbevingen van 2018 in Zeerijp besloot het kabinet om de gaswinning uit het Groningenveld, zo snel mogelijk, volledig te beëindigen. Met dit voorstel wordt de huidige sturings- en besluitvormingsprocedure voor de inzet van het Groningenveld aangepast. De bepalingen die zien op het proces voor de jaarlijkse besluitvorming over de inzet van het Groningenveld worden geschrapt. In plaats daarvan wordt vastgelegd welke verplichtingen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) als vergunninghouder na sluiting nog heeft ten aanzien van het Groningenveld. Deze verplichtingen bestaan uit een zorgplicht en verplichtingen op het gebied van monitoring van de seismische activiteit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2024 aangenomen.

Voor: PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, CDA, SP, DENK, PvdD, SGP, ChristenUnie en Volt.

Tegen: FVD en JA21.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 16 april 2024.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie en BBB.

Tegen: FVD, JA21 en 50PLUS.

Tijdens de plenaire behandeling zijn drie moties ingediend.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft bij brief van 1 juli 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris van EZK over mitigerende maatregelen restrisico sluiting Groningenveld (EK 36.441 / 33.529, J met bijlagen)


Kerngegevens

ingediend

3 oktober 2023

titel

Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

74
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten