36.488, H

Gewijzigde motie-Vos (GroenLinks-PvdA) c.s. over het indienen van een voorstel voor de verbetering van de koopkracht van sociale minimaIn deze motie wordt de regering verzocht om voor Prinsjesdag 2024 een voorstel in te dienen voor de verbetering van de koopkracht van sociale minima.Kerngegevens

nummer 36.488, H
ingediend 16 april 2024
gewijzigd 16 april 2024
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 16 april 2024 ingetrokken.
indiener(s) R. van Aelst-den Uijl (SP)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
R.O. Martens (GroenLinks-PvdA)
P. Nicolaï (PvdD)
G.K. Perin-Gopie (Volt)
M.L. Vos (GroenLinks-PvdA)
dossier(s) Wet verhoging minimumloon 2024 (36.488)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)