36.441, I

Motie-Baumgarten (JA21) over een alternatieve sluitingsmethode van de gasputtenIn deze motie wordt de regering verzocht gebruik te maken van een alternatieve sluitingsmethode van de gasputten die niet onomkeerbaar is, waarmee gaswinning in potentie mogelijk blijft waardoor in oorlogs- en/of crisissituaties Nederland en onze bondgenoten verzekerd zijn van hun energiebehoefte.Kerngegevens

nummer 36.441, I
ingediend 16 april 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 april 2024 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, JA21 en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) R. Baumgarten (JA21)
J. Dessing (FVD)
dossier(s) Beëindiging gaswinning Groningenveld (36.441)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)