36.410 VII, E

Motie-Kemperman (BBB) c.s. over het verduurzamen van woningenIn deze motie wordt de regering verzocht om de sector volkshuisvesting meer tijd en ruimte te gunnen voor de verduurzaming van de bestaande voorraad, zodat er meer ingezet kan worden op het bouwen van nieuwe duurzame woningen.Kerngegevens

nummer 36.410 VII, E
ingediend 23 april 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 mei 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) E. Kemperman (BBB)
mede ondertekend door A. Nanninga (JA21)
Th.W. Rietkerk (CDA)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 (36.410 VII)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd