35.746, G

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over het handhaven van het verbod op routinematig couperenIn deze motie wordt de regering verzocht om binnen zes maanden met een voorstel te komen waarin de Europese richtlijn, met betrekking tot het verbod op routinematig decouperen bij varkens, zodanig geïmplementeerd zal worden dat deze handhaafbaar is.Kerngegevens

nummer 35.746, G
ingediend 21 mei 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 mei 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, PVV, FVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden tegen.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door R. van Aelst-den Uijl (SP)
W.J.M. Aerdts (D66)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Actualisering diergezondheidsregels (35.746)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd