35.746, H

Motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over pakket maatregelen om te voorkomen dat de belastingbetaler dubbel moet betalen bij uitkoop van veehouderijenIn deze motie wordt de regering verzocht om voor najaar 2024 met een pakket maatregelen te komen waarmee voorkomen wordt dat de belastingbetaler dubbel moet betalen bij uitkoop van veehouderijen, te verstaan: zowel voor het subsidiëren van het vergroten van de dierwaardigheid in de veehouderij, als voor waardevermeerdering als gevolg daarvan bij de uitkoop van boerenbedrijven.Kerngegevens

nummer 35.746, H
ingediend 21 mei 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 mei 2024 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA)
mede ondertekend door R. van Aelst-den Uijl (SP)
W.J.M. Aerdts (D66)
G.K. Perin-Gopie (Volt)
I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
dossier(s) Actualisering diergezondheidsregels (35.746)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)