35.447, P

Motie-Perin-Gopie (Volt) c.s. over samenwerkingsverbanden actief wijzen op effectieve anti-discriminatie maatregelen en -trainingenIn deze motie wordt de regering verzocht om de samenwerkingsverbanden actief te wijzen op effectieve anti-discriminatie maatregelen en -trainingen, om te voorkomen dat de uitvoering van de wet leidt tot ongelijke behandeling en discriminatie.Kerngegevens

nummer 35.447, P
ingediend 11 juni 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 juni 2024 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) G.K. Perin-Gopie (Volt)
mede ondertekend door E.W. Hartog (Volt)
R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35.447)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)