Stemming motie Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbandenVerslag van de vergadering van 18 juni 2024 (2023/2024 nr. 36)

Aanvang: 13.42 uur

Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


Stemming motie Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden),

te weten:

  • de motie-Perin-Gopie c.s. over samenwerkingsverbanden actief wijzen op effectieve antidiscriminatiemaatregelen en -trainingen (35447, letter P).

(Zie vergadering van 11 juni 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ten slotte stemmen wij over de motie 35447, letter P, de motie van het lid Perin-Gopie c.s. over samenwerkingsverbanden actief wijzen op effectieve antidiscriminatiemaatregelen en -trainingen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Perin-Gopie c.s. (35447, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de PVV, FVD, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.