Bronnen bij E110039 - Europese Commissiemededeling inzake de externe dimensie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid