29.532

Wijzigingswet Wgr-plustype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op de instelling van plusregio's (Wijzigingswet Wgr-plus)
ingediend 22-04-2004 15:12
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-12-23      
advies 2004-03-16 84    
nader rapport 2004-04-16   31  
indiening 2004-04-22   6  
Tweede Kamer
behandeling 2004-12-08     230
stemming 2004-12-21     13
subtotaal       243
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-03-22 91    
memorie van antwoord 2005-05-23   62  
nader voorlopig verslag 2005-07-05 43    
nadere memorie van antwoord 2005-09-01   58  
eindverslag 2005-09-06 5    
behandeling 2005-11-15 70    
stemming 2005-11-22 7    
subtotaal   216 120 336
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-22   30  
totalen
TK + EK       579
totaal       730

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 21 december 2004
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA en LPF) Handelingen TK 2004/2005, nr. 37, blz: 2499-2500
  • 8 december 2004
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 32, blz: 2085-2105
  • 25 november 2004
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 28, blz: 1857-1873