29.734

Opheffing rol van gemeenten en provincies bij rijkssubsidiëring van monumententype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde monumenten alsmede het wijzigen van de voorhangbepaling van artikel 34
ingediend 06-09-2004 14:01
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-06-11      
advies 2004-07-19 38    
nader rapport 2004-09-01   44  
indiening 2004-09-06   5  
Tweede Kamer
behandeling 2005-05-17     253
stemming 2005-05-24     7
subtotaal       260
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-09-30 129    
memorie van antwoord 2005-11-04   35  
eindverslag 2005-11-15 11    
behandeling 2005-12-19 34    
stemming 2005-12-19 0    
subtotaal   174 35 209
Staatsblad
publicatie wet 2006-01-31   43  
totalen
TK + EK       469
totaal       599

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 24 mei 2005
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 83, blz: 4977
  • 17 mei 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 80, blz: 4829-4839