29.666

Initiatiefvoorstel-Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt Verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenlevingtype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt houdende opneming in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs van de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving
ingediend 24-06-2004 16:43
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2004-06-24      
Tweede Kamer
behandeling 2005-06-16     357
stemming 2005-06-21     5
subtotaal       362
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-09-13 84    
memorie van antwoord 2005-10-14   31  
eindverslag 2005-10-18 4    
stemming 2005-11-01 14    
subtotaal   102 31 133
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-22   51  
totalen
TK + EK       495
totaal       546

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 21 juni 2005
  stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 93, blz: 5550
 • 16 juni 2005
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 92, blz: 5463-5477
 • 26 april 2005
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 77, blz: 4665-4688
 • 20 april 2005
  behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 75, blz: 4573-4585