29.983

Wijziging van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeidtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid
ingediend 02-02-2005 16:06
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2005-02-02      
Tweede Kamer
behandeling 2005-06-14     132
stemming 2005-06-21     7
subtotaal       139
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-09-13 84    
memorie van antwoord 2005-10-21   38  
eindverslag 2005-11-15 25    
behandeling 2005-11-29 14    
stemming 2005-11-29 0    
subtotaal   123 38 161
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-13   14  
totalen
TK + EK       300
totaal       314

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 21 juni 2005
    stemming (aangenomen, voor: SP, GL, PvdA, Groep Lazrak, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF) Handelingen TK 2004/2005, nr. 93, blz: 5549
  • 14 juni 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 90, blz: 5374-5379