30.096

Afschaffing gebruikersdeel onroerendezaakbelasting (OZB) op woningentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het maximeren van de resterende OZB-tarieven (Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen)
ingediend 27-04-2005 13:20
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-04-14      
advies 2004-06-29 76    
nader rapport 2005-04-21   296  
indiening 2005-04-27   6  
Tweede Kamer
behandeling 2005-09-28     154
stemming 2005-10-04     6
subtotaal       160
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-11-15 42    
memorie van antwoord 2005-11-29   14  
eindverslag 2005-12-06 7    
behandeling 2005-12-20 14    
stemming 2005-12-20 0    
subtotaal   63 14 77
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-29   9  
totalen
TK + EK       237
totaal       624

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 4 oktober 2005
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD en CDA) Handelingen TK 2005/2006, nr. 7, blz: 383-385
  • 28 september 2005
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 5, blz: 226-276