29.934

Initiatiefvoorstel-Wolfsen Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)
ingediend 14-12-2004 09:35
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2004-12-14      
Tweede Kamer
behandeling 2006-05-18     520
stemming 2006-07-07     50
subtotaal       570
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-10-31 116    
memorie van antwoord 2007-03-28   148  
nader voorlopig verslag 2007-05-09 42    
nadere memorie van antwoord 2007-07-09   61  
eindverslag 2007-09-11 64    
behandeling 2007-11-20 70    
stemming 2007-11-20 0    
subtotaal   292 209 501
Staatsblad
publicatie wet 2009-09-30   680  
totalen
TK + EK       1071
totaal       1751

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 4 juli 2008
  concept lijst van vragen en antwoorden van de Tweede Kamer bij TK 29.934PDF-document TK, 26 in verband met toezegging schouw wettelijke termijnen
 • 7 juli 2006
  stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 98, blz: 6085
 • 27 juni 2006
  stemmingen in verband met het voorstel van wet Handelingen TK 2005/2006, nr. 95, blz: 5844-5845
 • 18 mei 2006
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 80, blz: 4972-4991
 • 26 april 2006
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 76, blz: 4720-4742
 • 11 april 2006
  behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 69, blz: 4370-4385