30.837

Novelle Initiatiefvoorstel-Hofstra, Van Bochove en Verdaas Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezittype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Hofstra, Van Bochove en Verdaas tot wijziging van het Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit)
ingediend 11-10-2006 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad
toelichting t.b.v. workflow-statistieken novelle bij wetsvoorstel 29.917

Statistieken

indiening 2006-10-11      
Tweede Kamer
stemming 2006-10-31     20
subtotaal       20
Eerste Kamer
eindverslag 2006-11-07 7    
behandeling 2006-11-21 14    
stemming 2006-11-21 0    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2006-12-28   37  
totalen
TK + EK       41
totaal       78

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK