30.657

Wet tijdelijk huisverbodtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod)
ingediend 05-08-2006 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-03-06      
advies 2006-05-24 79    
nader rapport 2006-07-11   48  
indiening 2006-08-05   25  
Tweede Kamer
behandeling 2007-09-11     402
stemming 2007-09-20     9
subtotaal       411
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-11-20 61    
memorie van antwoord 2008-04-24   156  
nader voorlopig verslag 2008-06-03 40    
nadere memorie van antwoord 2008-07-04   31  
eindverslag 2008-07-08 4    
behandeling 2008-09-30 84    
stemming 2008-10-07 7    
subtotaal   196 187 383
Staatsblad
publicatie wet 2008-11-04   28  
totalen
TK + EK       794
totaal       974

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 september 2007
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2007/2008, nr. 3, blz: 173
  • 11 september 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 95, blz: 5340-5370