30.844

Wet algemene bepalingen omgevingsrechttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
ingediend 18-10-2006 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2006-02-20      
advies 2006-07-17 147    
nader rapport 2006-10-16   91  
indiening 2006-10-18   2  
Tweede Kamer
behandeling 2007-12-06     414
stemming 2007-12-11     5
subtotaal       419
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-03-04 84    
memorie van antwoord 2008-05-30   87  
nader voorlopig verslag 2008-07-04 35    
nadere memorie van antwoord 2008-09-04   62  
eindverslag 2008-09-09 5    
behandeling 2008-10-28 49    
stemming 2008-11-04 7    
subtotaal   180 149 329
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-04   30  
totalen
TK + EK       748
totaal       1018

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 11 december 2007
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk Handelingen TK 2007/2008, nr. 34, blz: 2617-2619
  • 6 december 2007
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 33, blz: 2581-2583