30.645

Initiatiefvoorstel-Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot Rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen fiscustype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus
ingediend 12-07-2006 13:47
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad
indiener bij initiatiefvoorstel Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone
overgenomen door Tang

Statistieken

indiening 2006-07-12      
Tweede Kamer
behandeling 2010-09-15     1526
stemming 2010-09-29     14
subtotaal       1540
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-11-09 41    
memorie van antwoord 2011-01-28   80  
eindverslag 2011-02-01 4    
behandeling 2011-04-12 70    
stemming 2011-04-12 0    
subtotaal   115 80 195
Staatsblad
publicatie wet 2011-06-03   52  
totalen
TK + EK       1735
totaal       1787

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK