30.874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie
ingediend 20-11-2006 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer
indiener bij initiatiefvoorstel Herben
overgenomen door -

Statistieken

indiening 2006-11-20      
Tweede Kamer
verslag 2007-11-07     352
nota naar aanleiding van het verslag 2008-12-09     398
behandeling 2009-06-17     190
stemming 2012-07-05     1114
verslag 2015-04-15     1366
stemming 2015-09-22     1274
subtotaal       3228
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-11-24 63    
memorie van antwoord 2016-10-26   337  
eindverslag 2016-12-13 48    
behandeling 2019-04-02 840    
stemming 2019-04-09 7    
subtotaal   958 337 1295
totalen
TK + EK       4523

Documenten EK


Behandeling in TK