32.458

Implementatie EG-richtlijn verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de richtlijnen nr. 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en richtlijn nr. 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (PbEU L 259)
ingediend 24-07-2010 16:54
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-05-27      
advies 2010-07-14 48    
nader rapport 2010-07-14   0  
indiening 2010-07-24   10  
Tweede Kamer
behandeling 2011-03-09     228
stemming 2011-03-15     6
subtotaal       234
Eerste Kamer
eindverslag 2011-04-19 35    
stemming 2011-05-10 21    
subtotaal   56   56
Staatsblad
publicatie wet 2011-05-24   14  
totalen
TK + EK       290
totaal       362

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK