32.252

Modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafondstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds)
ingediend 07-12-2009 10:31
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-04-22      
advies 2008-07-18 87    
nader rapport 2009-11-30   500  
indiening 2009-12-07   7  
Tweede Kamer
behandeling 2011-06-09     549
verslag 2011-06-29     20
stemming 2011-06-30     1
subtotaal       570
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-10-11 103    
memorie van antwoord 2011-11-07   27  
eindverslag 2011-11-15 8    
stemming 2011-11-22 7    
subtotaal   118 27 145
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-20   211  
totalen
TK + EK       715
totaal       1520

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK