32.304

Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorzieningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)
ingediend 01-02-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-10-13      
advies 2009-12-04 52    
nader rapport 2010-01-28   55  
indiening 2010-02-01   4  
Tweede Kamer
stemming 2011-06-28     512
subtotaal       512
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-10-11 105    
memorie van antwoord 2011-11-17   37  
eindverslag 2011-11-22 5    
stemming 2011-11-29 7    
subtotaal   117 37 154
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-20   21  
totalen
TK + EK       666
totaal       798

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK