33.007

Wet uitwerking autobrieftype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief)
ingediend 20-09-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-08-30      
advies 2011-09-12 13    
nader rapport 2011-09-16   4  
indiening 2011-09-20   4  
Tweede Kamer
verslag 2011-10-13     23
nota naar aanleiding van het verslag 2011-10-25     12
stemming 2011-11-17     23
subtotaal       58
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-12-01 14    
memorie van antwoord 2011-12-02   1  
verslag 2011-12-08 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2011-12-09   1  
behandeling 2011-12-13 4    
stemming 2011-12-20 7    
subtotaal   31 2 33
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-29   9  
totalen
TK + EK       91
totaal       121

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK